Tanečný odbor

Pedagógovia tanečného odboru vedú deti umením tanca od najjednoduchších pohybových cvičení až po interpretáciu klasického, ľudového, džezového a moderného tanca.

Tanečné umenie si vyžaduje nielen talent, ale aj vytrvalosť, usilovnosť a disciplínu.

Všetko sa začína prípravným štúdiom, kde sa 5 – 6-ročné deti, cez elementárne cvičenia a pohybové hry, oboznamujú s pohybovými možnosťami svojho tela, učia sa pohybovať v priestore, spolupracovať s tanečnými partnermi, vnímať hudbu, rytmus, rozvíjať svoju tvorivosť, aj už spomínanú disciplínu. 
Ďalšie 2 roky sa pomocou náročnejších cvičení zdokonaľujú, rozvíjajú svoje dispozície a tanečnosť, pripravujú sa na štúdium tanečných techník, ktoré sa začína v 3. ročníku. Je to technika klasického tanca, ľudový tanec a kreatívny, ktorému sa venujú 2 roky a naň potom nadväzuje technika džezového tanca a neskôr moderný a súčasný tanec. Na hodinách tanečnej praxe tvoríme choreografie, s ktorými sa potom žiaci prezentujú na verejných  vystúpeniach i súťažiach.

Cieľom vyučovacieho procesu je pripraviť absolventa buď na záujmovú umeleckú činnosť v súboroch moderného, scénického a ľudového tanca, alebo pri mimoriadnom nadaní a záujme, na prijímacie skúšky na konzervatórium. 

Cieľom nášho školského vzdelávacieho programu je zachovávanie ľudových tradícií, preto sa deti učia tance a piesne z rôznych regiónov Slovenska, ale i z nášho Topoľčianskeho regiónu, rozprávame sa o zvykoch, tradíciách i nárečí.

Okrem umeleckého vzdelania, ktoré deti získajú štúdiom tanečného odboru, môžu svoje umenie prezentovať prostredníctvom verejných vystúpení, zažiť atmosféru súťaží, festivalov, navštíviť predstavenia profesionálnych tanečných súborov, cestovať do rôznych miest Slovenska i za hranice, ale tiež získať nové priateľstvá a najmä naučiť sa umenie vnímať i tvoriť.

Súčasťou tanečného odboru našej ZUŠ je i detský folklórny súbor Žochárik a súbor Cik-cak, zameraný na tanec džezový, moderný, súčasný, scénický.