Zamestnanci

V E D E N I E   Z U Š   L A D I S L A  V A   M O K R É H O

Riaditeľka školy

Mgr. Hana Ferancová

Zástupkyňa riaditeľky

Janette Kertészová, DiS. art.

Zástupkyňa riaditeľky

Mgr. Mária Máliková

H U D O B N Ý   O D B O R

Klavírne oddelenie

  • Oľga Kovalčíková DiS. art. - vedúca PK, Lucián Bezák, Dagmar Bobulová, DiS. art., Mgr. Hana Ferancová,, Alica Gogová, Martina Lepo, DiS. art., Oľga Macková, DiS. art., Mgr. art. Juraj Mičúnek,  Lýdia Schottertová, DiS. art., Martina Šišková, DiS. art., Jana Úradníčková, Mgr. Renáta Žoldošová

Keyboardové a akordeonové oddelenie

  • Jana Michaličková, DiS. art. - vedúca PK, Lucián Bezák, Lýdia Schottertová, Martina Šišková, Jana Úradníčková, Mgr. Peter Vlčko, Štefan Ičo, DiS. art. (bicie)

Dychové oddelenie 

  • Rudolf Goga - vedúci PK,  Dagmar Bobulová, DiS. art., Simona Hubeková, Mgr. Miriam Ďurišová, PhD, Anita Gardlíková

Spevácke oddelenie

  • Kristína Glos Chrenková - vedúca PK, Beáta Pavlíková, DiS. art., Alica Gogová

Gitarové oddelenie

  • Věra Vašková   - vedúca PK, Mgr. Mária Máliková, Tibor Berecz, Vladimíra Calcagni, Mgr. art. Peter Fillo, Mgr. art. Lukáš Šepták

Sláčikové oddelenie

  •  Mgr. Lucia Nováková - vedäca PK, Magdaléna Krchňavá, DiS. art., Alexander Szendrei

Hudobná náuka

  • Mgr. Peter Vlčko - vedúci PK, Mgr. Miriam Ďurišová, PhD., Mgr. Mária Máliková, Martina Šišková, DiS. art. (Radošina), Mgr. Renáta Žoldošová, 

T A N E Č N Ý   O D B O R

  • Janette Kertészová, DiS. art.  - vedúca PK, Annamária Muchová, DiS. art.

L I T E R Á R N O - D R A M A T I C K Ý   O D B O R

  • Mgr. Daniela Koťková

V Ý T V A R N Ý   O D B O R

Pedagogickí 
zamestnanci externí:

Vedenie folklórneho súboru: 
PhDr. Ľubica  Pastoreková 

krojárka a manažérka DFS:
Mgr. Mariana Hrabovská

Nepedagogickí zamestnanci:

Administratívna pracovníčka: 
Viera Macková
Pracovníčka PaM: 
Mária Mikulová
Ekonómka a administrácia knižnice: 
Mgr. Katarína Trenčanská
Upratovačky: 
Ľubomíra Psicová, Iveta Hrobárová

Externí zamestnanci:

Školník: 
Peter Candrák 
Upratovačka (LDO): 
Štefánia Babincová