Povinnosť používať prezuvky

Milí rodičia, zákonní zástupcovia,
nakoľko nám záleží, aby priestory našej ZUŠ boli čisté, no najmä bezpečné, dovoľujeme si Vás upozorniť, že je POVINNOSŤOU žiakov používať v našej škole PREZUVKY.
Pre odkladanie prezuviek aj obuvi sme zabezpečili vstavanú skriňu, ktorá sa nachádza na prízemí budovy (dolné medziposchodie).
Pre zabezpečenie poriadku a orientácie sú jednotlivé police označené priezviskami triednych učiteľov žiakov.
Zároveň upozorňujeme, že návleky na prízemí sú určené pre rodičov a ďalších návštevníkov školy, nie pre žiakov.
Ďakujeme za porozumenie.
Vedenie ZUŠ Ladislava Mokrého