Úspechy našich žiakov

26. 5 2023 Celoslovenská súťaž GRANZ FINÁLE SHOWTIME DANCE v Leviciach

celoslovenská súťaž GRANZ FINÁLE SHOWTIME DANCE v Leviciach - 4 choreografie v 3 rôznych kategóriách, jedno 1. a tri 2. miesta!
- Katarína Pitronová a Lucia Košelová 1. miesto, (pedagóg Martina Vargová);
- Tamara Hrabovská a Šimon Sucháň 2. miesto v kategórii folklór (pedagóg Martina Vargová);
- absolventky 1. stupňa - strieborné umiestnenie v kategórii jazzový tanec, skupiny - Samuela Vražbová, Tamara Hrabovská, Michaela Marková, Žofia Bočkayová, Katarína Reiselová a Elizabeth Lepo (pedagóg Janette Kerteszová)
- Marcela Strapková, Sofia Lehocká, Tasia Liana Martošová, žiačky 2. ročníka II. stupňa - 2. miesto v kategórii duo/trio dospelí, contemporary (pedagóg Martina Vargová)
Všetky choreografie postupujú na súťaž V4 do Šiófoku v Maďarsku!
K úspechu a reprezentácii školy blahoželáme!

23. 5. 2023 DEŇ TANCA v Žiari nad Hronom

Naše CIK-CAK tanečníčky opäť úspešne zabodovali!
Na celoslovenskej súťažnej prehliadke moderného tanca - DEŇ TANCA v Žiari nad Hronom (23.5.2023) získali naše žiačky - Tasia Liana Martošová, Marcela Strapková a Sofia Lehocká z triedy p. uč. Vargovej, s  choreografiou Take me to Church 1. miesto.
K úspechu blahoželáme!

 
10. 5. 2023 Celoslovenská gitarová súťaž v Smižanoch

Magdalénka Bezáková - 1. miesto v zlatom pásme v III. kategórii a CENA STAROSTKY obce Smižany!
Takéto výnimočné umiestnenia získala naša žiačka pod vedením pani učiteľky Márie Malíkovej na Celoslovenskej gitarovej súťaži v Smižanoch, ktorá sa konala dňa 10.5. 2023.
K ÚSPECHU BLAHOŽELÁME!


28. 4. 2023 13. ročník husľovej súťaže Rudolfa Orzsága v Kremnici

Na 13. ročníku husľovej súťaže Rudolfa Orzsága v Kremnici, ktorá sa konala 28.4.2023 získali naši talentovaní žiaci - Filip Gajdoš (1. kategória) a Nina Bočkajová (3. kategória) - obaja zlaté pásmo. Žiaci pracujú pod vedením pani učiteľky Magdalény Szakácsovej.
Tento úspech je o to významnejší, že predsedom poroty bol známy slovenský virtuóz Peter Michalica.
BLAHOŽELÁME k úspechu a reprezentácii našej ZUŠ!

 
28. 4. 2023  7. ročník nadregionálnej súťaže v hre na dvoch klavíroch v Brezne

ZLATÉ PÁSMO a LAUREÁT SÚŤAŽE na 7. ročníku nadregionálnej súťaže v hre na dvoch klavíroch v Brezne (28.4.2023) pre Lindu Balažovičovú, Eliáša Laciku, Sofiu MatéAnežku Vlčkovú z triedy pani učiteľky Oľgy Kovalčíkovej.
BLAHOŽELÁME K ÚSPECHU!

 
20.4.2023  22. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže žiakov ZUŠ

Dňa 20.apríla 2023 sa naši žiaci klavírneho oddelenia zúčastnili 22. ročníka celoslovenskej interpretačnej súťaže žiakov ZUŠ v Trnave, kde žiaci:
- pani učiteľky Kovalčíkovej - Linda BalažovičováEliáš Lacika získali v 3. kategórii v štvorručnej hre na klavíri strieborné pásmo;
- žiaci pána učiteľa Mičúneka - Simon SchmitzingSebastian Smitzing získali rovnako v 3. kategórii v štvorručnej hre na klavíri strieborné pásmo.
Všetkým žiakom aj ich pedagógom BLAHOŽELÁME!

 
19.4.2023 Divertimento musicale

Dňa 19. apríla 2023 sa v Dôstojníckom pavilóne v Komárne uskutočnila krajská postupová súťaž a prehliadka neprofesionálnej inštrumentálnej hudby Divertimento musicale, kde náš Sláčikový orchester ZUŠ L. Mokrého získal strieborné pásmo.
K úspechu gratulujeme!

 
2. 4. 2023  Šaffova ostroha

Tentokrát našu ZUŠ úspešne reprezentovali dva páry zo súboru Žochárik.
2. 4. 2023 v krajskom kole celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke sólistov a tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha v Rybníku získali:
- Tamara Hrabovská a Šimon Sucháň zlaté pásmo a návrh na postup;
- Katarína Pitronová a Lucia Košelová strieborné pásmo.
K úspechu gratulujeme!


31.3.2023  Showtime Dance Tour 2023

V tanečnej súťaži SHOWTIME DANCE TOUR 2023, ktorá sa konala dňa 31. 3. 2023 v Leviciach získal tanečný súbor Cik Cak:
- v kategórii "Umelecké tance" s choreografiou Take Me to Church - Malé 1. miesto;
- v kategórii "Umelecké tance" s choreografiou Shivers - Malé 2. miesto;
- v kategórii "Folklór" s choreografii "Do skoku z Východnej" - 1. miesto;
- v kategórii "Folklór" s choreografii "Slovenčina a Friška z Veľkého Zálužia - 2.miesto.
K úspechom gratulujeme!

27.3.2023  Tanečný kolotoč

Žiaci tanečného odboru opäť úspešne reprezentovali našu školu, tentokrát v krajská súťaži v Nitre - Tanečný kolotoč, ktorá sa konala 27. 3. 2023.
Tanečný súbor Cik - cak získal za choreografiu "Take me to Church" 1. miesto a postup do celoštátneho kola v kategórii Open - malé choreografie.
Zároveň za choreografiu "Shivers" získal tento súbor 2. miesto v kategórii Open juniori.
úspechu gratulujeme!