Vzdelávacie poukazy

Milí rodičia,
radi by sme vás touto cestou požiadali o poskytnutie vzdelávacích poukazov našej ZUŠ.
Poukazy škola využije na skvalitnenie výučby žiakov ako napr. návštevy kultúrnych podujatí, nákup vyučovacích pomôcok, hudobných nástrojov a i.
V prípade, že sa rozhodnete venovať poukaz škole, stačí ak ho vaše dieťa odovzdá svojmu triednemu učiteľovi v ZUŠ.
Ďakujeme!