Zápis nových žiakov

POZOR ZMENA: čas zápisu je predĺžený až do 17.30h!

ZUŠ Ladislava Mokrého pozýva na ZÁPIS NOVÝCH ŽIAKOV, ktorý sa bude konať 8. a 9. júna 2023 v čase od 10.00 do 17.30 v priestoroch školy.

Pred príchodom na pohovor je potrebné mať vyplnenú a zaevidovanú elektronickú prihlášku.
Elektronickú prihlášku nájdete na nasledujúcom odkaze: elektronická prihláška

Tešíme sa na stretnutie!

Dieťa je možné prihlásiť do nasledujúcich odborov:

- hudobný 
- tanečný
- výtvarný 
- literárno-dramatický

V hudobnom odbore je možné prihlásiť sa do nasledovných umeleckých zameraní: 
- hra na klavíri, na keyboarde

- hra na sláčikových nástrojoch: na husliach, violončele, kontrabase
- hra na dychových nástrojoch: zobcovej flaute, priečnej flaute, hoboji, klarinete, trúbke, saxofóne
- hra na klasickej gitare, elektrickej gitare, basovej gitare, cimbale  
- hra na akordeóne
- hra na bicích nástrojoch
- spev
- hudba a počítač (predmet zameraný na osvojenie základov kompozície)

V rámci výtvarného odboru je možné prihlásiť do nasledovných umeleckých zameraní:
- výtvarná tvorba
- výtvarná tvorba
- multimediálna tvorba: fotografia, video, animácia 

V rámci tanečného odboru sa vyučujú nasledovné predmety:
- klasický tanec
- moderný tanec
- ľudový tanec
- folklór

V rámci literárno-dramatického odboru sa vyučujú nasledovné oblasti:
- moderovanie
- umelecký prednes
- dramatioka a slovesnosť
- herectvo
- pohybová výchova